Klatovy na mapě - klikněte pro seznam portálů 250 vybraných měst České republiky
Portál Klatovy
Domů - Portál KlatovyKontaktyVytisknoutMapa stránek
Hledat
v sekci
HLEDAT
Vítá Vás informační portál města Klatov, součást celorepublikového projektu portalymest.cz!

Úvodní stránka > Tipy na výlet > Historie

Upozornění

Tyto stránky vyžadují povolený JavaScript. Pokud chcete využívat všech možností, které projekt portalymest.cz nabízí, doporučujeme JavaScript zapnout.

Historie

Oblast: město | okres | kraj | celá ČR | v okruhu
Stránka: 1
Nalezeno: 12 záznamů
Zobrazeno: 1 - 25
přetažením ikony nastavíte vaši pozici na mapě

Galerie: Městské hradby
Městské hradby
Galerie: Městské hradby
Městské hradby
Galerie: Městské hradby
Městské hradby
Galerie: Městské hradby
Městské hradby
1

Městské opevnění

Nejstarší část současných městských hradeb pochází z počátku 14. stol.. Klatovy patří k městům s nejzachovalejším městským opevněním v celém okolí.

Ochranu středověkých Klatov zajišťovaly dvojité kamenné hradby, budované při založení města. Byly vysoké 10-12 metrů, doplněné baštami a příkopy. Nejzachovalejší část hradeb se nachází na východní straně města, kde stojí dvě kruhové bašty.

http://www.klatovy.cz/

KLATOVY, BALBÍNOVA
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Kostel svatého Vavřince a dominikánský klášter
Kostel svatého Vavřince a dominikánský klášter
Galerie: Kostel svatého Vavřince a dominikánský klášter
Kostel svatého Vavřince a dominikánský klášter
2

Kostel svatého Vavřince a dominikánský klášter

V těsné blízkosti kostela sv. Vavřince stával dominikánský klášter, který si ze své původní podoby nezachoval do dnešních dob zhola nic. Klášter s kostelem byly postaveny ve 14. století, ale vypleněny za husitských válek roku 1419. V pobořených budovách zřídila obec sýpky a klášter byl obnoven až po třicetileté válce. Znovu však vyhořel roku 1689 a až v létech 1694 - 1707 byl definitivně dokončen v barokním slohu M. A. Gilmettim.

Klášter byl roku 1786 zrušen a objekt předán k užívání gymnáziu. V roce 1796 koupilo město klášter i s kostelem a pronajalo jej na skladiště. Na počátku 19.sto...

http://www.klatovy.cz/

KLATOVY
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: vodní hrad Švihov
vodní hrad Švihov
Galerie: vodní hrad Švihov
vodní hrad Švihov
Galerie: vodní hrad Švihov
vodní hrad Švihov
Galerie: vodní hrad Švihov
vodní hrad Švihov
Galerie: vodní hrad Švihov
vodní hrad Švihov
Galerie: vodní hrad Švihov
vodní hrad Švihov
Galerie: vodní hrad Švihov
vodní hrad Švihov
Galerie: vodní hrad Švihov
vodní hrad Švihov
Galerie: vodní hrad Švihov
vodní hrad Švihov
3

Vodní hrad Švihov

Jak prozíraví byli Rýzmberkové, když v blízkosti řeky Úhlavy při obchodní stezce z bavorského Podunají přes Železnou Rudu a Klatovy na Plzeň založili počátkem 14. století městečko a postavili tvrz opevněnou vodními příkopy. O tu sice přišli během obléhání, kdy husité tajně valy prokopali, vodu z příkopů vypustili a tvrz dobyli. Ovšem po skončení husitských válek císař Zikmund Rýzmberkům za věrné služby panství vrátil a přidal i něco navíc. Tak se tak stali majiteli nejen Švihova, ale i Rábí, Skály, Roudnice nad Labem, Rýzmberku a Kašperku s právem dolovat zlato. A rázem i jedním z nejmocněj...

http://www.hradsvihov.cz/

ŠVIHOV, ŽIŽKOVA
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Klatovské katakomby
Klatovské katakomby
A

Klatovské katakomby

Krypty pod klatovským jezuitským kostelem zasvěceným Neposkvrněnému početí Panny Marie a sv.Ignácovi, dnes známé jako klatovské katakomby, byly budovány jako součást stavby kostela v létech 1656 – 1676. Podle plánů stavitelů se staly pohřebištěm příslušníků jezuitského řádu a jeho dobrodinců z řad místní šlechty, vojska, měšťanů. V létech 1676 – 1783 do nich bylo uloženo k věčnému spánku více než 200 zemřelých. V roce 1784 panovník Josef II zakázal pohřbívání v kryptách, a tak posledním zde pohřbeným se stal v roce 1783 Antonín Weichs. Zřejmě nejznámějším z pohřbených je Pater Adalbert Chan...

http://www.katakomby.cz/

KLATOVY, NÁM. MÍRU
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Zámek Červené Poříčí
Zámek Červené Poříčí
Galerie: Zámek Červené Poříčí
Zámek Červené Poříčí
Galerie: Zámek Červené Poříčí
Zámek Červené Poříčí
Galerie: Zámek Červené Poříčí
Zámek Červené Poříčí
B

Zámek Červené Poříčí

Červené Poříčí, původně zvané pouze Poříčí jako jedna z mnohých obcí v Čechách, mělo už od středověku rytířské či vladycké sídlo v podobě tvrze, jak lze soudit podle šlechtického přídomku, uváděného v dochovaných písemných pramenech od první poloviny 14. století (mezi léty 1318 - 1352 držel statek Jaroslav z Poříčí).

O existenci tvrze je první zmínka až ze 16. století, konkrétně v prodejní smlouvě z roku 1569, kdy tvrz a ves Poříčí přešla z vlastnictví vladyky Hendrycha Mladoty z Jelmanic do vlastnictví pana Mikuláše Šice z Drahenic. Starší literatura uvádí, že tvrz nechal postavit až zm...

http://www.cervene-porici.cz/

ČERVENÉ POŘÍČÍ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Klenová hrad a zámek
Klenová hrad a zámek
Galerie: Klenová hrad a zámek
Klenová hrad a zámek
Galerie: Klenová hrad a zámek
Klenová hrad a zámek
Galerie: Klenová hrad a zámek
Klenová hrad a zámek
Galerie: Klenová hrad a zámek
Klenová hrad a zámek
Galerie: Klenová hrad a zámek
Klenová hrad a zámek
C

Klenová hrad a zámek

První zmínka o pánech z Klenového pochází z roku 1287. Počátky zdejšího hradu se proto kladou do druhé poloviny 13. století. Z té doby se zachovala spodní část severní zdi paláce a hranolová věž v nejzápadnější části areálu. Její spodní kruhová část, dnes zčásti ukrytá pod terénem a přístupná otvorem v klenbě, sloužila jako hradní vězení. Věž byla přístupná prvním patrem po můstku z hradby přilehlého paláce. Hrad byl obklopen příkopem, který se dosud zachoval téměř kolem celého hradu s výjimkou prostoru před zámkem, kde byl zasypán v souvislosti se stavbou zámku v třicátých letech 19. stole...

http://www.gkk.cz/klenova/?view=home&lng=cz

KLENOVÁ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Radnice
Radnice
Galerie: Radnice, Černá věž a Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce
Radnice, Černá věž a Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce
Galerie: Klatovské náměstí
Klatovské náměstí
D

Radnice

Stavba radniční budovy byla zahájena v roce 1557 a dokončena o dva roky později jako první jednopatrová budova na náměstí. Stavba prodělala částečné úpravy v letech 1689, 1758 a 1781.

Celková přestavba se uskutečnila v letech 1848 - 1850 v normalizovaném empírovém slohu. V roce 1925 pak byla dokončena poslední z velkých přeměn této budovy. Byla provedena nástavba dalšího patra a nových novorenesančních štítů podle projektu profesora architekta J. Fanty.

Původní pozdně gotické jádro budovy bylo zachováno (okna), z úprav v 17. století se zachoval portál s nápisových chronogramem (1697...

http://www.klatovy.cz/klatovy/fr.asp?tab=snet&id=2149&burl=&pt=HS

KLATOVY, NÁM. MÍRU
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce
Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce
E

Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce

Roku 1636 se v Klatovech usadili jezuité, kteří se snažili převést protestantské obyvatelstvo na katolickou víru. Roku 1656 byly položeny základy jezuitského chrámu, staviteli byli Dominik Orsi a Carlo Lurago. Tři portály v čele kostela jsou dílem Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Kostel několikrát vyhořel, do současné podoby byl opraven po požáru v roce 1810.

Chrám je 49 metrů dlouhý a 28 metrů široký, výška hlavní lodi je 23,4 metru.

Pod kostelem jsou rozsáhlé katakomby, do nichž byli pochováváni v letech 1674 - 1783 řádoví bratři a šlechta sympatizující s jezuity. Těla zemřelých byla k...

http://www.klatovy.cz/klatovy/fr.asp?tab=snet&id=2154&burl=&pt=HS

KLATOVY, NÁM. MÍRU
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Městský farní kostel – děkanský kostel, arciděkanský kostel Panny Marie
Městský farní kostel – děkanský kostel, arciděkanský kostel Panny Marie
Galerie: Městský farní kostel – děkanský kostel, arciděkanský kostel Panny Marie
Městský farní kostel – děkanský kostel, arciděkanský kostel Panny Marie
Galerie: Městský farní kostel – děkanský kostel, arciděkanský kostel Panny Marie
Městský farní kostel – děkanský kostel, arciděkanský kostel Panny Marie
Galerie: Městský farní kostel – děkanský kostel, arciděkanský kostel Panny Marie
Městský farní kostel – děkanský kostel, arciděkanský kostel Panny Marie
F

Městský farní kostel – děkanský kostel, arciděkanský kostel Panny Marie

Nejstarší kostel ve městě vznikl krátce po založení města v druhé polovině 13. stol. Tehdy to byla jediná celokamenná stavba uvnitř města. Kostel byl několikrát opravován a tak se do dnes z původní stavby dochovalo jen několik kamenných zlomků. Hlavní loď s klenbou v pozdně gotickém slohu pochází z let 1550 - 1560 z dílny domácího stavitele Antonína Salnellyna. Vybavení kostela pochází z doby barokní. Po roce 1685, kdy byl na hlavní oltář umístěn zázračný obraz Panny Marie Klatovské, se kostel stává významným poutním místem.

http://www.klatovy.cz/klatovy/fr.asp?tab=snet&id=2153&burl=&pt=HS

KLATOVY, KRAMERIOVA
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

G

Dominikánský klášter

Klášter byl roku 1786 zrušen a objekt předán k užívání gymnáziu. V roce 1796 koupilo město klášter i s kostelem a pronajalo jej na skladiště. Na počátku 19.století byl objekt přidělen Benediktům z Emauz, kteří obnovili v kostele obřady, ale v roce 1866 byl kostel opět ve správě města. Městu zůstal doposud a celá dlouhá léta chátral. Až v konci 80. a na počátku 90.let dvacátého století byla provedena rozsáhlá rekonstrukce kostela. V r. 2000 byl kostel zpřístupněn a začaly se zde pořádat koncerty.

KLATOVY
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

H

Dominikánský kostel sv. Vavřince

Současný kostel postavili dominikáni po velkém požáru města roku 1689. V průběhu 20. stol. bylo všechno vnitřní vybavení kostela odvezeno a jako prázdná budova je dnes kostel využíván k výstavním účelům.

KLATOVY
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Židovský hřbitov a synagoga v Klatovech
Židovský hřbitov a synagoga v Klatovech
I

Židovský hřbitov a synagoga v Klatovech

Až do poloviny 19. století město praktikovalo různá protižidovská opatření, a proto zde byla židovská komunita velmi malá. Židovští obyvatelé se začali v Klatovech usazovat od druhé poloviny 19. století v souvislosti s josefínskými reformami a rozvojem průmyslu. V roce 1892 zde žilo 532 židů.

Synagoga byla postavena v roce 1876 a sestávala se z modlitebny a školních místností. V sousedství se nacházelo sídlo rabína.

Za nacistické okupace se synagóga stala terčem nenávistných útoků "vlastenců" z Vlajky, k vyvolávaní antisemitských nálad se připojily i Klatovské listy. Ve dnech 17. lis...

http://www.klatovy.cz/klatovy/fr.asp?tab=snet&id=2161&burl=&pt=HS

KLATOVY
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Stránka: 1
Nalezeno: 12 záznamů
Zobrazeno: 1 - 25

Facebook

Sdílejte

Sdílejte: Portály měst
A co vy na to? Facebook Twitter Google záložka Delicious záložka Linkuj

Sdílejte: Portál Klatovy
A co vy na to? Facebook Twitter Google záložka Delicious záložka Linkuj

Další portály v okolí

Rádi uvítáme

Součást celorepublikového projektu portalymest.cz!
Domů | Kontakty | Novinky | Mapa stránek | Vytisknout | Přidat do oblíbených
Copyright © 2008 - 2018 www.portalymest.cz, všechna práva vyhrazena